من هر پنج هفته جلسه یک بار فیدبک میدم به زبان آموزام و اولش نکات مثبت رو میگم بعد areas of improvement و دوباره آخر سر یه نکته ی مثبت میگم . اینجوری بهشون ثابت میکنم فرآیند یادگیریشون برام مهمه.