بستن سبد خرید

درس اول

Let Me Get to Know You اسپیکینگ : Getting to Know someone گرامر : Word order in Questions لغات و اصطلاحات : Simple collocations Common verb phrases تلفظ : Vowel sounds working on Phonetic Symbols
ویدیو های درس
یادداشت شما برای این درس
یادداشت شما

دسترسی ندارید!

شما به این درس دسترسی ندارید. اطمینان حاصل کنید که:

  • به حساب کاربری خودتون در سایت وارد شده اید.
  • درس رو خریداری کرده اید.
خرید دوره ورود / ثبت نام