سعیده ذوالفقاری

مدرس / نویسنده سایت

سلام. من سعیده ذوالفقاری هستم. یک روزی توی بیست سالگی تصمیم گرفتم راه پیش رومو خودم با دست و فکر و ذوق و تجربه خودم بسازم. تازه معلم زبان شده بودم و اولین هدفم کمک به همه ی زبان اموزام شد. به دانشجوهام توی هر شرایطی، هر سطحی و هر حالی که بودن فهموندم که قصه رو خودشون قراره بنویسن و راه این قصه خیلی صاف تر و هموار تر و پر از موفقیت های کوچیک و بزرگ میشه اگه مطالعه و یادگیری جزیی از روتین روزانه زندگی باشه. من پنج ساله توی کالجTED تدریس میکنم و دو ساله که حرفه ای Teacher Trainer هستم. من اینجام تا به شما کمک کنم قصه ی یادگیریتون پر از اطلاعات جذاب و روزای پر از انگیزه باشه.

ورود

عضویت

اطلاعات خصوصی شما برای ارسال ایمیل و حفظ سوابق دانلود به منظور امکان دسترسی دوباره شما به خریدهایتان نزد ما محفوظ است. برای اطلاعات بیشتر این صفحه را بخوانید.سیاست حفظ حریم خصوصی.