دانلود اپلیکیشن موبایل وای انگلیش تیوب

به همه دوره های خود در موبایل دسترسی داشته باشید، دوره های جدید خریداری کنید و هرجا که هستید دروس جدید را ببینید!

دریافت اپلیکیشن وای انگلیش

تصویر پروفایل ghv852

ghv852

عضو خانواده وای انگلیش از ۲,۸۱۸ روز پیش
  • تعداد دوره ها: ۱۰ دوره
  • درس های گذرانده شده: ۲۹۱ درس
آخرین فعالیت ها
اتمام درس

درس اول

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی (1)

۷,۷۷۴ روز پیش
اتمام درس

درس دوم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی (1)

۷,۷۷۴ روز پیش
اتمام درس

درس سوم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی (1)

۷,۷۷۴ روز پیش
اتمام درس

درس چهارم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی (1)

۷,۷۷۴ روز پیش
اتمام درس

درس پنجم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی (1)

۷,۷۷۴ روز پیش
اتمام درس

درس ششم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی (1)

۷,۷۷۴ روز پیش
دوره های کاربر
۲ درصد پیشرفت
۵۳ درصد پیشرفت
۷۵ درصد پیشرفت
۶۸ درصد پیشرفت
۵۶ درصد پیشرفت
۷۶ درصد پیشرفت
۹۸ درصد پیشرفت
۹۶ درصد پیشرفت
۷۳ درصد پیشرفت