دانلود اپلیکیشن موبایل وای انگلیش تیوب

به همه دوره های خود در موبایل دسترسی داشته باشید، دوره های جدید خریداری کنید و هرجا که هستید دروس جدید را ببینید!

دریافت اپلیکیشن وای انگلیش

تصویر پروفایل Shirin Eshaghi

Shirin Eshaghi

عضو خانواده وای انگلیش از ۲,۸۴۰ روز پیش
  • تعداد دوره ها: ۱۳ دوره
  • درس های گذرانده شده: ۱۴۷ درس
آخرین فعالیت ها
اتمام درس

درس اول

دوره‌ی گسترش لغت اینترمیدیت با موضوع LEARNING

۵,۵۲۸ روز پیش
اتمام درس

درس دوم

دوره‌ی گسترش لغت اینترمیدیت با موضوع LEARNING

۵,۵۲۸ روز پیش
اتمام درس

درس سوم

دوره‌ی گسترش لغت اینترمیدیت با موضوع LEARNING

۵,۵۲۸ روز پیش
اتمام درس

درس چهارم

دوره‌ی گسترش لغت اینترمیدیت با موضوع LEARNING

۵,۵۲۸ روز پیش
اتمام درس

درس پنجم

دوره‌ی گسترش لغت اینترمیدیت با موضوع LEARNING

۵,۵۲۸ روز پیش
اتمام درس

درس ششم

دوره‌ی گسترش لغت اینترمیدیت با موضوع LEARNING

۵,۵۲۸ روز پیش
دوره های کاربر
۰ درصد پیشرفت
۰ درصد پیشرفت
۳ درصد پیشرفت
۰ درصد پیشرفت
۰ درصد پیشرفت
۲ درصد پیشرفت
۰ درصد پیشرفت
۲۵ درصد پیشرفت
۹۸ درصد پیشرفت
۹۶ درصد پیشرفت