تصویر پروفایل fatemeh karbalaii

fatemeh karbalaii

عضو خانواده وای انگلیش از ۲,۵۷۱ روز پیش
  • تعداد دوره ها: ۵ دوره
  • درس های گذرانده شده: ۱۱۲ درس
آخرین فعالیت ها
اتمام درس

درس اول

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۱,۱۷۶ روز پیش
اتمام درس

فایل های متنی

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۱,۸۶۰ روز پیش
اتمام درس

درس دوم

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۱,۱۷۶ روز پیش
اتمام درس

درس سوم

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۱,۱۷۶ روز پیش
اتمام درس

درس چهارم

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۱,۱۷۶ روز پیش
اتمام درس

درس پنجم

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۱,۱۷۶ روز پیش
دوره های کاربر

ورود

عضویت

اطلاعات خصوصی شما برای ارسال ایمیل و حفظ سوابق دانلود به منظور امکان دسترسی دوباره شما به خریدهایتان نزد ما محفوظ است. برای اطلاعات بیشتر این صفحه را بخوانید.سیاست حفظ حریم خصوصی.