دانلود اپلیکیشن موبایل وای انگلیش تیوب

به همه دوره های خود در موبایل دسترسی داشته باشید، دوره های جدید خریداری کنید و هرجا که هستید دروس جدید را ببینید!

دریافت اپلیکیشن وای انگلیش

تصویر پروفایل Anahita.gh

Anahita.gh

عضو خانواده وای انگلیش از ۲,۸۴۰ روز پیش
  • تعداد دوره ها: ۲۵ دوره
  • درس های گذرانده شده: ۶۱۳ درس
آخرین فعالیت ها
اتمام درس

درس اول

دوره‌ی گسترش لغت اینترمیدیت با موضوع ENVIRONMENT

۸,۳۲۰ روز پیش
اتمام درس

درس اول

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی (1)

۸,۳۲۰ روز پیش
اتمام درس

درس دوم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی (1)

۸,۳۲۰ روز پیش
اتمام درس

درس سوم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی (1)

۸,۳۲۰ روز پیش
اتمام درس

درس چهارم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی (1)

۸,۳۲۰ روز پیش
اتمام درس

تمرین درس چهارم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی (1)

۸,۳۲۰ روز پیش
دوره های کاربر
۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت