تصویر پروفایل Sepide Gohari

Sepide Gohari

عضو خانواده وای انگلیش از ۲,۵۷۱ روز پیش
  • تعداد دوره ها: ۷ دوره
  • درس های گذرانده شده: ۱۹۷ درس
آخرین فعالیت ها
اتمام درس

درس اول

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی خودآموز (1)

۱,۸۵۰ روز پیش
اتمام درس

درس دوم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی خودآموز (1)

۱,۸۵۰ روز پیش
اتمام درس

درس سوم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی خودآموز (1)

۱,۸۵۰ روز پیش
اتمام درس

درس چهارم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی خودآموز (1)

۱,۸۵۰ روز پیش
اتمام درس

تمرین درس چهارم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی خودآموز (1)

۱,۸۵۰ روز پیش
اتمام درس

درس پنجم

دوره‌ مبتدی زبان انگلیسی خودآموز (1)

۱,۸۵۰ روز پیش
دوره های کاربر

ورود

عضویت

اطلاعات خصوصی شما برای ارسال ایمیل و حفظ سوابق دانلود به منظور امکان دسترسی دوباره شما به خریدهایتان نزد ما محفوظ است. برای اطلاعات بیشتر این صفحه را بخوانید.سیاست حفظ حریم خصوصی.