دانلود اپلیکیشن موبایل وای انگلیش تیوب

به همه دوره های خود در موبایل دسترسی داشته باشید، دوره های جدید خریداری کنید و هرجا که هستید دروس جدید را ببینید!

دریافت اپلیکیشن وای انگلیش

تصویر پروفایل A.Imani

A.Imani

عضو خانواده وای انگلیش از ۲,۸۱۸ روز پیش
  • تعداد دوره ها: ۲۸ دوره
  • درس های گذرانده شده: ۴۴۱ درس
آخرین فعالیت ها
اتمام درس

درس اول

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۷,۷۷۶ روز پیش
اتمام درس

درس دوم

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۷,۷۷۶ روز پیش
اتمام درس

درس سوم

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۷,۷۷۶ روز پیش
اتمام درس

درس چهارم

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۷,۷۷۶ روز پیش
اتمام درس

درس پنجم

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۷,۷۷۶ روز پیش
اتمام درس

درس ششم

دوره غیر حضوری رایتینگ آیلتس (تسک دوم، مقاله نویسی)

۷,۷۷۶ روز پیش
دوره های کاربر
۰ درصد پیشرفت
۰ درصد پیشرفت
۰ درصد پیشرفت
۰ درصد پیشرفت
۵ درصد پیشرفت
۰ درصد پیشرفت
۴۹ درصد پیشرفت
۵۳ درصد پیشرفت
۵۶ درصد پیشرفت
۵۹ درصد پیشرفت
۵۶ درصد پیشرفت
۵۴ درصد پیشرفت
۱۰۰ درصد پیشرفت
۷۰ درصد پیشرفت
۹۶ درصد پیشرفت
۹۸ درصد پیشرفت