مدیران و بنیان گذاران

مجتبی ملکی

مدیر و موسس

سپیده کیا

مدیر محتوا

یلدا علایی

مدیر و موسس

صدرا علیزاده

طراح / مسئول فنی
مسئولان و پشتیبانان

مریم علایی

پشتیبان

محمد زمانی

ادیتور

نیما حسنی

ادیتور
همیاران

سمیه کریمی

مدرس / نویسنده سایت

مهناز میرعمادی

تیم زیرنویس

شیما سخائی

تیم زیرنویس

رعنا آذری

مدرس / نویسنده سایت

سیاوش صمدی

مدرس / نویسنده سایت

سعیده ذوالفقاری

مدرس / نویسنده سایت

ورود

عضویت

اطلاعات خصوصی شما برای ارسال ایمیل و حفظ سوابق دانلود به منظور امکان دسترسی دوباره شما به خریدهایتان نزد ما محفوظ است. برای اطلاعات بیشتر این صفحه را بخوانید.سیاست حفظ حریم خصوصی.