سلام مطلب بسیار خوبی بود. تو بخش نوشتن برای کار، پاراگراف آخر خط دوم واژه غالب اشتباه است و به صورت قالب نوشته میشه. با تشکر از مطالب خوب سایتتون